UAUIMAnunțuriTeză de doctorat: memorie-experimentare-obiect-spațiu / Transformările Contemporane ale Muzeelor de Artă - lect.arh. Françoise Pamfil

Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti,
Departamentul de Studii Avansate - Studii Doctorale anunță

SUSTINEREA Tezei de Doctorat intitulată

memorie-experimentare-obiect-spațiu
Transformările Contemporane ale Muzeelor de Artă

Doctorand: lect.arh. Françoise PAMFIL

Indrumător: prof.dr.arh. Radu TĂNĂSOIU

Evenimentul va avea loc Joi 26 Noiembrie 2009, ora 11.30, in sala de consiliu UAUIM

Comisia va fi alcătuită din următorii arhitecți:

Președinte
prof.dr.arh. Hanna DERER
Membri
conf.dr.arh. Anca SANDU TOMAȘEVSCHI
dr.arh. Viorica CUREA
prof.dr.arh. Augustin IOAN