2 iulie 2020

Vă invităm în data de 03.07.2020, ora 09:00, la susținerea publică, online, a tezei de doctorat cu titlul Platformă teritorială de monitorizare a zonelor metropolitane din România, autor Antonio Valentin TACHE, sub îndrumarea domnului conf. dr. ecol., dr. geogr., Habil.urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR.

Comisia de examinare a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Rectorului, are următoarea componență:

Nr.crt. NUMELE și prenumele Instituția unde este titular Calitatea
1. Prof. dr. arh. Cătălin SÂRBU Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București Președinte comisie
2. Conf.dr.ecol., dr. geogr., Habil urb. ALEXANDRU-IONUȚ PETRIȘOR Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București Conducător de doctorat
3. Conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București Referent oficial
4. Prof. dr. ing. Oana LUCA Universitatea Tehnică de Construcții din București Referent oficial
5. Prof.univ.dr. Rodica Claudia POPESCU Academia de Studii Economice Referent oficial

Rezumatul tezei de doctorat, precum si CV-urile membrilor comisiei de examinare a tezei pot fi consultate la adresa web https://www.uauim.ro/doctorat/

Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/5809498945?pwd=Z0lWL0s2b200ZldwVHFBc0RvTlVyZz09

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/