Vă invităm în data de 03.07.2020, ora 09:00, la susținerea publică, online, a tezei de doctorat cu titlul Platformă teritorială de monitorizare a zonelor metropolitane din România, autor Antonio Valentin TACHE, sub îndrumarea domnului conf. dr. ecol., dr. geogr., Habil.urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR.

Comisia de examinare a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Rectorului, are următoarea componență:

Nr.crt. NUMELE și prenumele Instituția unde este titular Calitatea
1. Prof. dr. arh. Cătălin SÂRBU Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București Președinte comisie
2. Conf.dr.ecol., dr. geogr., Habil urb. ALEXANDRU-IONUȚ PETRIȘOR Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București Conducător de doctorat
3. Conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București Referent oficial
4. Prof. dr. ing. Oana LUCA Universitatea Tehnică de Construcții din București Referent oficial
5. Prof.univ.dr. Rodica Claudia POPESCU Academia de Studii Economice Referent oficial

Rezumatul tezei de doctorat, precum si CV-urile membrilor comisiei de examinare a tezei pot fi consultate la adresa web https://www.uauim.ro/doctorat/

Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/5809498945?pwd=Z0lWL0s2b200ZldwVHFBc0RvTlVyZz09