UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Precizări privind Examenele de Finalizarea a Studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior
27 ianuarie 2017

Precizări cu privire la programarea și aplicarea Regulamentului privind Examenele de Finalizarea a Studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior, Secțiile Arhitectură de Interior și Design de Produs pentru Examenul de Diplomă în anul universitar 2016-2017

1. Comisiile pentru susținerea ”Studiului de Fundamentare a Diplomei” vor fi organizate în data de 23 februarie 2017, începând cu ora 9.00.

2. Din analizarea situațiilor existente și a cererilor studenților, în scopul respectării regulamentului de către studenții FAI și Absolvenții fără diplomă ai FAI vă comunicăm următoarele soluționări:

Nr. crt. Tip situație Acțiune
Referitor la Proiectul-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate)
1. Absolvenții din promoțiile până în anul 2016, cu:
- 270 credite (situație încheiată la data de 1 octombrie 2016)
- Testul de limbă străină – Promovat
- Disertația și Prediploma - Promovate
Nu este nevoie de SF
Se vor înscrie pentru prezența la Diplomă
2. Absolvenții din promoțiile până în anul 2016, cu:
- 270 credite (situație încheiată la data de 1 octombrie 2016)
Se prezintă în scop informativ
3. Studenții care nu aveau situația școlară încheiată la data de 1 octombrie 2016:
- au credite restante din diferiți ani, inclusiv anul 5
Respectă cele trei faze din Regulamentul 2016-2017
Se prezintă și sunt evaluați prin Admis/ Respins [echivalent minim nota 5 (cinci)]
4. Studenții în anul 5, anul universitar 2016-2017 Se prezintă și sunt evaluați normal ca pentru disciplina Proiectare - necesar minim nota 5 (cinci)
5. Studenții în anul 5, anul universitar 2016-2017, care nu doresc/nu pot să se prezinte la examenul de Disertație și Prediplomă în sesiunea Aprilie 2017 Se prezintă și sunt evaluați normal ca pentru disciplina Proiectare - necesar minim nota 5 (cinci)


Conf. dr. arh. Beatrice-Gabriela JÖGER
Decan al Facultății de Arhitectură de Interior

Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/