UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Precizări privind Examenele de Finalizarea a Studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior
27 ianuarie 2017

Precizări cu privire la programarea și aplicarea Regulamentului privind Examenele de Finalizarea a Studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior, Secțiile Arhitectură de Interior și Design de Produs pentru Examenul de Diplomă în anul universitar 2016-2017

1. Comisiile pentru susținerea ”Studiului de Fundamentare a Diplomei” vor fi organizate în data de 23 februarie 2017, începând cu ora 9.00.

2. Din analizarea situațiilor existente și a cererilor studenților, în scopul respectării regulamentului de către studenții FAI și Absolvenții fără diplomă ai FAI vă comunicăm următoarele soluționări:

Nr. crt. Tip situație Acțiune
Referitor la Proiectul-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate)
1. Absolvenții din promoțiile până în anul 2016, cu:
- 270 credite (situație încheiată la data de 1 octombrie 2016)
- Testul de limbă străină – Promovat
- Disertația și Prediploma - Promovate
Nu este nevoie de SF
Se vor înscrie pentru prezența la Diplomă
2. Absolvenții din promoțiile până în anul 2016, cu:
- 270 credite (situație încheiată la data de 1 octombrie 2016)
Se prezintă în scop informativ
3. Studenții care nu aveau situația școlară încheiată la data de 1 octombrie 2016:
- au credite restante din diferiți ani, inclusiv anul 5
Respectă cele trei faze din Regulamentul 2016-2017
Se prezintă și sunt evaluați prin Admis/ Respins [echivalent minim nota 5 (cinci)]
4. Studenții în anul 5, anul universitar 2016-2017 Se prezintă și sunt evaluați normal ca pentru disciplina Proiectare - necesar minim nota 5 (cinci)
5. Studenții în anul 5, anul universitar 2016-2017, care nu doresc/nu pot să se prezinte la examenul de Disertație și Prediplomă în sesiunea Aprilie 2017 Se prezintă și sunt evaluați normal ca pentru disciplina Proiectare - necesar minim nota 5 (cinci)


Conf. dr. arh. Beatrice-Gabriela JÖGER
Decan al Facultății de Arhitectură de Interior

Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v3.3_1009.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/