UAUIMAnunțuriSelecția personalului didactic pentru mobilități de predare pentru anul universitar 2015-2016 finanțate din fonduri SEE

Selecția personalului didactic pentru mobilități de predare pentru anul universitar 2015-2016 finanțate din fonduri SEE

20 ianuarie 2016

În perioada 26.01-29.01.2016 cadrele didactice pot depune dosare pentru candidatura la o mobilitate de predare finanțată din fonduri SEE.

Obiectivele Proiectului SEE: Sprijinirea studenților și personalului didactic sau nedidactic din Universitățile din România și din SEE pentru realizarea de mobilități transnaționale dinspre România spre Norvegia, Islanda și Liechtenstein și reciproc.

Oferta de mobilități SEE pentru cadre didactice în semestrul 2, an universitar 2015-2016:

UAUIM a încheiat pentru sem. 2, an universitar 2015-2016 un Acord Bilateral cu UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN (LI VADUZ01) – www.uni.li.

Domeniul de predare: Arhitectură
Nivel: Master
Limba străină: Engleză
Număr granturi: 1 predare
Perioada: 1 săptămână (8 ore de predare)
Finanțarea: mobilitatea se va finanța din fonduri SEE – 250 EURO/zi + 500 EURO pentru transport și asigurare

Dosarul de candidatură va cuprinde:

Dosarele de candidatură, având număr de înregistrare pe cerere, se vor depune la Secretariatul Rectorului UAUIM (dna. Corina Sultănoiu) între orele 10,00-14,00.

Condițiile de participare sunt aceleași ca și pentru bursa Erasmus

Mai multe informații: www.see-burse.ro