UAUIMAnunțuriSelecția personalului didactic și nedidactic pentru mobilități de predare/formare pentru anul universitar 2014-2015 finanțate din fonduri SEE

Selecția personalului didactic și nedidactic pentru mobilități de predare/formare pentru anul universitar 2014-2015 finanțate din fonduri SEE

9 aprilie 2014

În perioada 14.04-17.04.2014 cadrele didactice și nedidactice pot depune dosare pentru candidatura la o mobilitate de predare/formare finanțată din fonduri SEE.

Obiectivele Proiectului SEE: sprijinirea studenților și personalului didactic sau nedidactic din Universitățile din România și din SEE pentru realizarea de mobilități transnaționale dinspre România spre Norvegia, Islanda și Liechtenstein și reciproc.

Oferta de mobilități SEE pentru cadre didactice/nedidactice în semestrul 2, an universitar 2014-2015:

UAUIM a încheiat pentru sem. 2, an universitar 2014-2015 un Acord Bilateral cu UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN (LI VADUZ01) – www.uni.li.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

Condițiile de participare sunt aceleași ca și pentru bursa Erasmus

Dosarele de candidatură, având număr de înregistrare pe cerere, se vor depune la Biroul de Relații Internaționale al UAUIM (dna. Iulia Matei) între orele 10,00-14,00.

Mai multe informații: www.see-burse.ro