Prima paginăAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități SEE – interviu luni 28 aprilie la Decanatul Facultății de Arhitectură

Selecția studenților pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2014-2015 finanțate din fonduri SEE

Publicat 9 aprilie 2014, actualizat 25 aprilie 2014

Actualizare 25 aprilie 2014:

Următorii studenți care s-au înscris în vederea obținerii unei mobilități în Spațiul Economic European finanțată de SEE se vor prezenta în data de luni 28 aprilie 2014 ora 11,00 la Decanatul Facultății de Arhitectură în vederea susținerii interviului:

 • Adam Andreea Elena (an 3 Arhitectură)
 • Al-Jabbari Alia Alexandra (an 4 Arhitectură)
 • Maior Elena Rucsandra (an 4 Arhitectură)
 • Mariea Ioana Valentina (an 3 Arhitectură)
 • Moldoveanu Victor (an 4 Arhitectură)
 • Serghe Constantin Ovidiu (an 4 Arhitectură)
 • Voiculescu Andreea Cristina (an 3 Arhitectură)

Anunț 9 aprilie 2014:

În perioada 14.04-17.04.2014 studenții pot depune dosare pentru candidatura la o mobilitate de studiu finanțată din fonduri SEE.

Obiectivele Proiectului SEE: Sprijinirea studenților și personalului didactic sau nedidactic din Universitățile din România și din SEE pentru realizarea de mobilități transnaționale dinspre România spre Norvegia, Islanda și Liechtenstein și reciproc.

Oferta de mobilități SEE pentru studenți în semestrul 2, an universitar 2014-2015:

UAUIM a încheiat pentru sem. 2, an universitar 2014-2015 un Acord Bilateral cu UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN (LI VADUZ01) – www.uni.li.

 • Domeniul de studiu: Arhitectură
 • Nivel: Master (ani de studiu 4 sau 5 în anul universitar 2014-2015)
 • Limba străină: Engleză
 • Număr granturi: 2
 • Perioada: 5 luni, semestrul 2
 • Finanțarea: mobilitatea se va finanța din fonduri SEE – 1200 EURO/lună + 500 EURO pentru transport și asigurare

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Cerere – cerere-SM-2014-SEE.doc
 • Curriculum Vitae în limba română – CVTemplate ro RO.doc
 • Adeverință de note cu media anilor anteriori și media primului semestru a anului universitar 2013-2014, semnată și ștampilată (original)
 • Certificat de competențe lingvistice pentru lb. Engleză, nivel min. B2
 • Scrisoare de motivație în limba română (max. 1 pagină)
 • Carte de Identitate (copie)
 • Carnet de student vizat pentru anul universitar curent (copie)

Condiții de eligibilitate: studenții trebuie să fie integraliști și să aibă media generală minim 7,50.

Punctajul în urma căruia se va efectua selecția va fi calculat astfel:

 • Media generală – 20%
 • Scrisoare de intenție – 20%
 • Interviu – 40%
 • Competențe lingvistice în lb. Engleză – 20%

Dosarele de candidatură, având număr de înregistrare pe cerere, se vor depune la Biroul de Relații Internaționale al UAUIM (dna. Iulia Matei) între orele 10,00-14,00.

Studenții eligibili vor susține un interviu în data de 28.04.2014. Ora și sala vor fi anunțate la avizierul Erasmus.

Mai multe informații: www.see-burse.ro