Situație studenți străini restanțieri taxă de studiu

27 aprilie 2023

Conform referat Compartiment Financiar Contabilitate nr. 2045/25.04.2023
Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 25.04.2023: „Se aprobă emiterea deciziilor de exmatriculare”.

Situatie studenti restantieri taxa studii straini.pdf