Situație studenți restanțieri taxă de studiu, Facultatea de Urbanism

27 aprilie 2023

Situație studenți restanțieri taxă de studiu conform referat compartiment financiar Contabilitate nr. 2045/25.04.2023.
Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 25.04.2023: „Se aprobă emiterea deciziilor de exmatriculare”.

Studenti restantieri taxa-Facultatea de Urbanism.pdf