UAUIMAnunțuriSituație studenți restanțieri taxă de studiu, Facultatea de Urbanism

Situație studenți restanțieri taxă de studiu, Facultatea de Urbanism

27 aprilie 2023

Situație studenți restanțieri taxă de studiu conform referat compartiment financiar Contabilitate nr. 2045/25.04.2023.
Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 25.04.2023: „Se aprobă emiterea deciziilor de exmatriculare”.

Studenti restantieri taxa-Facultatea de Urbanism.pdf