UAUIMAnunțuriSituație studenți restanțieri taxă de studiu Facultatea de Urbanism

Situație studenți restanțieri taxă de studiu Facultatea de Urbanism

6 aprilie 2022

Situatie cf. referat Compartiment Financiar Contabilitate nr. 1523/01.04.2022:

Studenti restantieri taxa studii-rata 2 Facultatea de Urbanism.pdf

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 04.04.2022 „Secretariatul va proceda la exmatriculare conform Regulament și Contract”.