UAUIMAnunțuriSituație studenți restanțieri taxă de studiu, Facultatea de Arhitectură de Interior

Situație studenți restanțieri taxă de studiu, Facultatea de Arhitectură de Interior

27 aprilie 2023

Conform referatului Compartimentului Financiar Contabilitate nr. 2045/25.04.2023 și a Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 25.04.2023 „Se aprobă emiterea deciziilor de exmatriculare”.

FAI-situatie studenti restantieri taxa de studiu.pdf