UAUIMAnunțuriSesiune suplimentară de examene pentru anul VI, Facultatea de Arhitectură

Sesiune suplimentară de examene pentru anul VI, Facultatea de Arhitectură

1 martie 2017

In vederea facilitării susținerii examenului de finalizare a studiilor, numai pentru studenții anului VI specializarea Arhitectură ce au o singură disciplină nepromovată, se organizează o sesiune suplimentară de examene în perioada 13‑17.03.2017.

Procedura:

1. Studenții interesați vor face o cerere către decanul facultății, în care menționează disciplina restantă și declară explicit, pe proprie răspundere, faptul că este unica restanță.

Pentru această sesiune extraordinară se va plăti o taxă suplimentară reprezentând valoarea creditelor restante aferente disciplinei nepromovate. Dovada plății se atașează cererii.

Perioada de depunere a cererilor este 01-06.03.2017, inclusiv, la Registratura UAUIM, în timpul programului normal al acesteia.

2. Secretariatul Facultății de Arhitectură va confirma sau infirma pentru fiecare petent faptul că disciplina declarată este unica nepromovată.

Perioada de efectuare a verificărilor este 07-10.03.2017.

3. Decanatul Facultății de Arhitectură aprobă sau respinge cererile, în funcție de respectarea cerințelor enunțate.

4. In perioada 13-17.03.2017 se vor programa examenele, în funcție de numărul de cereri și de disponibilitatea cadrelor didactice. Secretariatele departamentelor vor genera cataloage de refacere speciale, în baza cererilor aprobate.

Precizări suplimentare:

Decan,
prof.dr.arh. Georgică MITRACHE