UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Sesiune suplimentară de examene pentru anul VI, Facultatea de Arhitectură
1 martie 2017

Sesiune suplimentară de examene pentru anul VI, Facultatea de Arhitectură

In vederea facilitării susținerii examenului de finalizare a studiilor, numai pentru studenții anului VI specializarea Arhitectură ce au o singură disciplină nepromovată, se organizează o sesiune suplimentară de examene în perioada 13‑17.03.2017.

Procedura:

1. Studenții interesați vor face o cerere către decanul facultății, în care menționează disciplina restantă și declară explicit, pe proprie răspundere, faptul că este unica restanță.

Pentru această sesiune extraordinară se va plăti o taxă suplimentară reprezentând valoarea creditelor restante aferente disciplinei nepromovate. Dovada plății se atașează cererii.

Perioada de depunere a cererilor este 01-06.03.2017, inclusiv, la Registratura UAUIM, în timpul programului normal al acesteia.

2. Secretariatul Facultății de Arhitectură va confirma sau infirma pentru fiecare petent faptul că disciplina declarată este unica nepromovată.

Perioada de efectuare a verificărilor este 07-10.03.2017.

3. Decanatul Facultății de Arhitectură aprobă sau respinge cererile, în funcție de respectarea cerințelor enunțate.

4. In perioada 13-17.03.2017 se vor programa examenele, în funcție de numărul de cereri și de disponibilitatea cadrelor didactice. Secretariatele departamentelor vor genera cataloage de refacere speciale, în baza cererilor aprobate.

Precizări suplimentare:

  • nu se vor primi cereri după data limită de 06.03.2017, sub niciun motiv;
  • se acceptă cereri numai pentru discipline teoretice care se finalizează cu examen sau colocviu în sesiunile ordinare;
  • programarea examenelor va fi finalizată și afișată în perioada 07-10.03.2017.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică MITRACHE

Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v3.3_1009.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/