Anunț concurs selecție experți ARACIS pentru proiect QAFIN

Publicat 12 februarie 2021, actualizat 24 februarie 2021
24 februarie 2021

Rezultate etapa II de evaluare selectie experti R2 A.25 UAUIM.pdf

19 februarie 2021

Rezultate etapa I de evaluare selectie experti R2 A.25 UAUIM.pdf

12 februarie 2021

Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță concurs pentru selecția a treisprezece experți cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”

Pentru detalii consultați documentele alăturate:

Calendar:

Perioada Activitatea
12.02 -16.02.2021 ora 14.00 Depunerea dosarelor
17 -18.02.2021 Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale de participare
19.02.2021 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare
20-23.02.2021 Realizarea evaluării dosarelor privind îndeplinirea condițiilor specifice
24.02.2021 Afișarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor specifice
24.02.2021 Depunerea eventualelor contestații
25.02.2021 Soluționarea eventualelor contestații
26.02.2021 Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul UAUIM