UAUIMAnunțuriSelecția personalului didactic și nedidactic pentru mobilități de predare/formare pentru anul universitar 2013-2014 finanțate din fonduri SEE — 11-13 noiembrie 2013

Selecția personalului didactic și nedidactic pentru mobilități de predare/formare pentru anul universitar 2013-2014 finanțate din fonduri SEE

7 noiembrie 2013

În perioada 11 - 13 noiembrie 2013 cadrele didactice și nedidactice pot depune dosare pentru candidatura la o mobilitate de predare/formare finanțată din fonduri SEE.

Obiectivele Proiectului SEE

Sprijinirea studenților și personalului didactic sau nedidactic din Universitățile din România și din SEE pentru realizarea de mobilități transnaționale dinspre România spre Norvegia, Islanda și Liechtenstein și reciproc.

Oferta de mobilități SEE pentru cadre didactice/nedidactice în semestrul 2, an universitar 2013-2014

UAUIM a încheiat pentru sem. 2, an universitar 2013-2014 un Acord Bilateral cu University of Liechtenstein (LI VADUZ01) – www.uni.li.

Dosarele se vor depune la Biroul de Relații Internaționale al UAUIM (dna. Iulia Matei)

Condițiile de participare și dosarul de candidatură se găsesc în Regulamentul Erasmus:
Regulament-ST.doc

Mai multe informații: www.see-burse.ro