UAUIMAnunțuri„Schițe de schițe” - jurnalul studenților UAUIM care fac și iau schițe

Schițe de schițe - jurnalul studenților UAUIM care fac și iau schițe

9 mai 2024

Proiect: ca parte a strategiei de comunicare a UAUIM, se înființează jurnalul on-line al studenților UAUIM „Schițe de schițe” care va oferi posibilitatea de a scrie știri în stil jurnalistic pozitiv despre arhitectură și viața studențească cu vocea proaspătă a tinerilor care aleg arhitectura ca mod de viață.

Scop: comunicarea jurnalistică, într-un flux constant de informație, a viziunii despre arhitectură și societate a comunității academice a UAUIM, a valorilor cuprinse în Cartă, prin îndeplinirea următoarelor funcții specifice:

 1. Funcția de informare: comunicarea activităților, evenimentelor UAUIM (admitere, diplome, expoziții, excursii etc)
 2. Funcția de interpretare: selectarea informațiilor care devin știri, prioritizarea acestora, alegerea modului de prezentare etc
 3. Funcția de legătură: crearea de lianți sociali între diversele categorii de public, coagularea unor comunități dispersate, formarea de rețele sociale
 4. Funcția de culturalizare: păstrarea valorilor culturale definitorii ale Cartei UAUIM și educarea audienței
 5. Funcția de divertisment: satisfacerea nevoii de evadare din real, din contingență, crearea de contexte imaginare, ieșirea de sub presiunea vieți cotidiene.

Public țintă: elevi, studenți, părinți, mediul academic, artistic, intelectual și ONG, agenții de știri

Obiective:

 1. Crearea unei platforme de comunicare a știrilor UAUIM nouă, energică, proaspătă și interesantă
 2. Educarea studenților în scrierea jurnalistică, prin organizarea de ateliere suport în cadrul ședințelor de redacție
 3. Deprinderea scriiturii jurnalistice, prin publicarea de știri, interviuri, reportaje, editoriale, cronici
 4. Crearea și dezvoltarea abilităților de a edita o publicație, design grafic etc.
 5. Cultivarea următoarelor calități specifice jurnaliștilor: gândirea critică și analitică, capacitatea de a verifica și confirma informații, de a le comunica eficient, obiectivitatea și imparțialitatea, rezolvarea problemelor și decizia rapidă, dezvoltarea unei voci și a unui stil personal, asumarea unui rol social, creativitate și originalitate, precizie și acuratețe, toleranță, disponibilitatea de a asculta, capacitatea de a se încadra în termene.

Canale comunicare: new-media, pagină de Facebook și Instagram, blog site UAUIM, tipărire culegere de articole la Editura UAUIM, cu finanțare.

Organizarea jurnalului:

Coordonator proiect și redactor șef: Lorin Niculae

 1. Redacția va avea un colectiv compus din: redactor șef, secretar general de redacție, 20-30 de studenți și studenți doctoranzi voluntari, aleși în baza unui proces de selecție și care vor îndeplini atribuțiile de reporteri, corespondenți, trimiși speciali, editorialiști. Secretarul general de redacție va fi desemnat de coordonator, iar poziția va fi deținută prin rotație de membrii colectivului de redacție.
 2. Departamentul de marketing va avea ca scop atragerea de finanțări.
 3. Departamentul tehnic va desfășura activități de corectură, traducere, paginare, design grafic.

Întâlnirile redacției: săptămânale

Număr articole săptămânale: cca 15-20

Rubrici și conținuturi: știri despre actualitatea studențească, evenimente, publicații, cronici, reportaje, interviuri, eseuri, divertisment etc.

Tematici: educație, cultură și artă, cercetare, inovare, interdisciplinaritate, sustenabilitate, responsabilitate socială, etică și culturală, internaționalizare, divertisment.

Funcționare: membrii redacției își aleg domeniile de interes pe care le vor reflecta în articole. Se stabilește calendarul postărilor, în funcție de evenimentele anticipate. Materialele sunt trimise pentru corectură la dep. tehnic și evaluare la redactorul șef. După evaluare, acesta trimite materialele la secretarul general de redacție care le publică pe pagină. Departamentul tehnic realizează design-ul grafic, asamblează știrile în vederea publicării, realizează traduceri.

Ateliere pentru studenți care se vor ține în cadrul ședințelor de redacție:

 1. Ce este jurnalismul. Definiții termeni. Cum funcționează un jurnal.
 2. Surse de informare și abordarea acestora.
 3. Jurnalismul cultural. Atribuții, responsabilități și deontologie.
 4. Scriitura jurnalistică. Stil, structură, componente, tehnici expresive.
 5. Jurnalismul de informare: știrea, interviul, reportajul, ancheta.
 6. Jurnalismul de opinie: editorialul, cronica, recenzia.
 7. Jurnalismul on-line: specificități și tipuri de redactare.
 8. Aspecte legislative, libertăți si reglementări.

Impact preconizat:

 1. Obținerea unui engagement constant și a unui număr crescut de urmăritori.
 2. Distribuirea postărilor de către urmăritori.
 3. Obținerea unei notorietăți printre agențiile de știri.
 4. Preluarea articolelor publicate în revistă de către agențiile de știri.
 5. Atragerea de sponsori și finanțatori.
 6. Cca 10-15 absolvenți anual care pot scrie atractiv despre arhitectură, cu impact asupra profesiei și reflectarea acesteia la nivelul societății civile.

Procedura selecție membri redacție:

Se vor trimite următoarele la lorin.niculae@uauim.ro, până la data de 15 mai 2024, ora 23:59, următoarele:

 1. CV format Europass
 2. Scrisoare de intenție
 3. Eseu de max. 5000 de semne despre un subiect la alegere din tematicile enunțate mai sus, ilustrat cu o schiță de mână sau fotografie realizată de candidat. Exclus plagiate, asistență inteligență artificială.

Membrii voluntari ai colectivului de redacție selectați vor fi anunțați pe data de 31 mai 2024.