Regulamente privind activitatea profesională a studenților

28 septembrie 2010

Volumul de față reunește într-o formă actualizată principalele regulamente referitoare la activitatea studenților UAUIM, aprobate în ședința Senatului din 05.07.2010. Ele intră în vigoare începând cu anul universitar 2010-2011:

UAUIM regulamente 28-09-2010.pdf


Conținut:

  • Regulament general privind activitatea profesională a studenților
  • Regulament privind ocuparea locurilor de studii finanțate de la bugetul de stat începând cu anul universitar 2007-2008
  • Regulament privind disciplinele la alegere
  • Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
  • Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională a studenților în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
  • Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii