Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului

Desfășurare: 4 septembrie 2023 între ora 9.00 și ora 17.00

Publicat 24 iulie 2023, actualizat 6 septembrie 2023
6 septembrie 2023

Comunicat rezultate referendum.pdf

24 iulie 2023

Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților se stabilește prin referendum. Referendumul se organizează la fiecare 4 ani de către instituția de învățământ superior, cu minimum 6 luni înainte de desemnare (conf. OMECS 3751 / aprilie 2015)

Metodologie de organizare a referendumului alegeri rector.pdf