Răspuns doctoranzilor de la IDD din cadrul Școlii doctorale SITT

31 martie 2006

În zilele de 23 și 28 martie am discutat problemele doctoranzilor IDD cu conducerea școlii doctorale SITT. Am ajuns la următoarele concluzii:

  1. Cursurile IT vor fi oferite gratuit doctoranzilor și vor putea fi absolvite până la sfârșitul școlii doctorale. Ele pot fi echivalate în cazul în care doctoranzii posedă deja diplome de specialitate în domeniu. Pentru ceilalți, cursurile vor începe îndată ce vor fi rezolvate unele probleme de ordin tehnic la UAUIM.
  2. Cursurile din cadrul școlii de vară vor fi oferite doctoranzilor tot gratuit. Ele vor avea loc la București întrre 26 iunie-1 iulie 2006.
  3. Semestrul al treilea la SITT pentru doctoranzii de la UAUIM a apărut datorită deciziei Ministerului Educației, decizie luată după începerea anului universitar, de-a acorda un al patrulea an doctoranzilor de la UAUIM. Acest lucru înseamnă în practică un semestru în plus de cursuri și un semestru în plus de pregătire a tezei de doctorat. Această decizie nu se aplică doctoranzilor de la Universitatea București care rămân la două semestre de cursuri și doi ani de pregătire a tezei.
  4. Cursurile de metodologie au un caracter general, în parte de-altfel aplicate la arhitectură, și sunt destinate tocmai suplinirii unor cunoștințe teoretice și istorice generale care nu au putut fi oferite în timpul studiilor. Ele fac parte de-altfel din curricula mai tuturor universităților de arhitectură din Europa.
  5. Semestrul al treilea va fi destinat unor cursuri speciale de arhtectură și urbanism.
  6. Amânarea unor cursuri din semestrul I pentru semestrul II s-a făcut la cererea profesorilor respectivi care nu erau disponibili pe parcusul primului semestru. Este adevărat că acest lucru înseamnă încărcarea în plus a semestrului al doilea, dar aceasta este compensată de un program mult mai ușor în primul semestru.
  7. În primul an de învățământ al școlii doctorale am fost nevoiți să asigurăm mai întâi cursurile obligatorii. Înființarea unor cursuri alternative rămâne de realizat în anul universitar viitor.
  8. Învățământul IDD este organizat prin definiție fără audierea cursurilor de la zi. Acestea rămân însă deschise celor care le pot urmări. La IDD există numai tutoriate – amplificate la unele cursuri, pe câte știm, la trei – bibliografie și material didactic oferit pe site și pe CDrom. Cum toate cursurile de la școala doctorală sunt noi ele nu au fost încă redactate sub formă de text continuu. Învățământul IDD este oferit tocmai acelora care din diverse motive nu se pot înscrie la cursurile de la zi. Lipsa acestora din urmă este compensată la IDD, conform legii, cu formule tipice învățământului la distanță, adică cu tutoriate ale profesorilor titulari și cu redactarea a câte două referate la fiecare curs de către doctoranzi.
  9. Toate conferințele și cursurile unor invitați străini sunt deschise și doctoranzilor IDD.
  10. Din câte știm doctoranzii IDD au avut deja mai multe întâlniri de discuții cu conducerea SITT; ele vor continua, dacă va fi nevoie.

Rector UAUIM și Președintele
Consiliului Științific SITT
Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
București, 29 martie 2006