Anunț privind publicarea tezelor de doctorat

Publicat 17 februarie 2020, actualizat 19 februarie 2020

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu completările și modificările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Adresa MEC nr. 84/GP/10.02.2020, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică, în cadrul platformei naționale utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat de către CNATDCU.

Raportat la prevederile legale menționate anterior și ținând cond de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat, prelucrarea fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului, persoanele vizate au posibilitatea de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii și cu respectarea principiilor de prelucrare a datelor. Refuzul argumentat se va înainta IOSUD - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București până la data de 23 martie 2020.

Informarea celor vizați, prin postare anunț pe pagina web a instituției, reprezintă obligația legală îndeplinită de către Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Neprimirea unui refuz argumentat, în termenul legal precizat anterior, reprezintă implicit acceptul pentru dezvăluirea datelor personale în contextul publicării tezelor de doctorat pe platforma națională utilizată de către CNATDCU, în temeiul art.6 alin. (1), lit. c) din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine operatorului.

DIRECTOR C.S.U.D.

Prof.dr.arh. Augustin IOAN