UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Precizări cu privire la regulamentul concursului de admitere
22 iulie 2010

Precizări cu privire la regulamentul concursului de admitere, sesiunea septembrie 2010

Clasificarea candidaților declarați admiși se va face în ordinea mediilor. Departajarea pe locuri subvenționate sau cu taxă se va face pe baza unei declarații - pe proprie răspundere - privind subvenționarea sau nu a altor studii universitare.

Potrivit legislației în vigoare, un student poate beneficia de loc subvenționat o singură dată pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Înscrierea candidaților admiși la concursul organizat de UAUIM în anul universitar 2010-2011 se va face pe baza actelor solicitate de serviciul secretariat (actele necesare vor fi precizate anterior perioadei de înscriere în anul I).

Eventualele neconcordanțe apărute între documentele prezentate la înscrierea în anul universitar pot conduce la modificarea statutului de subvenție

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.3_0222.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/