UAUIMAnunțuriCredite restante semestrul al II-lea și rata a doua a taxei anuale de studii

Credite restante semestrul al II-lea și rata a doua a taxei anuale de studii

26 februarie 2024

Achitarea ratei 2 din taxa anuala de studii are termen de plata data de 15 martie 2024. Dovada platii va fi transmisa prin email la departamentele aferente facultatii respectiv anului de studiu in care studentul este inscris.

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul al II-lea are ca termen data de 31 martie 2024.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2023-2024

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.

Pentru specializarea Conservare si Restaurare de Arhitectură Sibiu informatii privind procedura de achitare a taxelor cu respectarea cuantumului si termenelor de plata se pot obtine de la Secretariatul de la Sibiu, telefon 0269.222.215.