UAUIMAnunțuriInvitație de participare la procedura de ofertare „Echipamente IT si imprimante”

Invitație de participare la procedura de ofertare „Echipamente IT și imprimante”

9 iunie 2021

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (denumită în continuare „autoritatea contractantă”) intenționează să achiziționeze „Echipamente IT si imprimante”. Documentația de licitație constă în anunțul de participare, prezenta scrisoare de invitație și caietul de sarcini cu anexă. Toate documentele sunt disponibile în atașament.

Operatorii economici interesați de această achiziție sunt invitați să transmită oferta în format electronic la adresa de e-mail uauim.stud.urb@gmail.com pană la data de 21.06.2021, ora 16.00.

Invitatie ofertare 08.06.2021.pdf