Negocierea spațiului în arhitectură, urbanism și design

Publicat 21 martie 2016, actualizat 6 aprilie 2016

Simpozion UAUIM
București, 7 aprilie 2016
Organizator: CSAU - UAUIM

Actualizare 6 aprilie 2016: Program simpozion AMBIENT 2016.pdf

Aceasta ediție își propune sa trateze o tema actuala si specifica domeniului - Negocierea spațiului in arhitectura, urbanism si design, ca axa semnificativa in determinarea proceselor complexe ce însoțesc si caracterizează inițierea si existenta spațiului in ansamblul sau, privit din punct de vedere arhitectural, urbanistic si creative-artistic (design).

Aria tematica include problematici referitoare la, concepte, abordări, expresii, tehnici, noțiuni si orice alte aspecte necesare si important de considerat si armonizat in cadrul procesului negocierii spațiului in integralitatea sa si a formelor sale.

Aceasta ediție este deschisa tuturor specialiștilor in arhitectura, urbanism si design - cadre didactice, cercetători din mediul academic, doctoranzi, arhitecți de diferite specialități, urbaniști, etc. Sunt bineveniți specialiștii aparținând domeniilor conexe ca: istoria artelor, inginerie, protecția mediului, construcții, etc.

Evenimentul va avea loc in data de 7 aprilie 2016, la centrul expozițional ROMEXPO, in intervalul orar 1000 – 1600.

Abordări:

Provocările demersului creator intervin pregnant atunci când devine prioritara identificarea si stabilirea echilibrului stilistic, tehnic, funcțional, socio-cultural, etc - a stării de echilibru - considerând întreg ciclul de viată al obiectului creației, fie el arhitectural, de design sau urbanistic.

De ce negociem? - determinarea obiectivelor

Ce negociem? - determinarea limitelor negocierii, posibilități si restricții inițiale

Cum negociem? - determinarea tuturor elementelor ce devin parte a negocierii pe măsura transpunerii fazelor ciclului de viată, de la concept-utilizare-post utilizare

La ce nivel conceptual poate fi purtata negocierea (formal, conceptual, pluridisciplinar)? – determinarea nivelurilor procesului de negociere in acord cu fazele ciclului de viată

Pe cine implicam in aceasta negociere? – determinarea echipei de negociatori, a calității acestora si impunerea mediatorului, a posibililor participanți

Când pronunțam echilibrul? – determinarea rezultatelor parțiale ale procesului negocierii ca expresie a identificării stării de echilibru

Recomandări pentru autori:

Ulterior completării si transmiterii online a Cererii de participare se va prezenta un Rezumat ce va respecta indicațiile tehnice si termenul de predare stabilit.

Autorii sunt rugați să trimită textele in limba romana cu diacritice, 100-150 de cuvinte, în format Microsoft Word, redactate cu caractere Times New Roman 12 cu spații de 1,5 intre rânduri. Pagina de titlu trebuie sa cuprindă numele autorului, titulatura, adresa de e-mail, iar in subsolul paginii se va insera secțiunea cuvinte cheie / keywords extrase din rezumat.

In cazul prezentării de ilustrații acestea trebuie sa încadreze intre 3 si 5 piese, in format .jpg sau .tif, la 300 dpi și minim 1 MB.

Depunerea textelor se va face online, la adresa simpozioanele.uauim@gmail.com

Rezumatele vor fi studiate si revizuite de către o comisie întrunita la propunerea C.S.A.U. – UAUIM

Autorii al căror material a fost selectat de către membri comisiei vor fi înștiințați pe email pana la data de 5 aprilie 2016. Lucrările selectate pentru prezentarea in cadrul simpozionului vor fi publicate ulterior in volumul dedicat Simpozioanelor C.S.A.U. – UAUIM

Termene de predare:

Termenul final de transmitere a Cererilor de participare este 29 martie 2016. Formularele vor fi transmise la adresa simpozioanele.uauim@gmail.com.

Termenul final de predare a Rezumatului este 31 martie 2016. Toate materialele vor fi transmise la adresa simpozioanele.uauim@gmail.com.