Mobilități de studiu și stagii de scurtă durată pentru doctoranzi

Proiecte de mobilitate în domeniul universitar cu țările programului Acțiunea Cheie 1 (KA131-HED)

Publicat 17 iunie 2024, actualizat 9 iulie 2024
9 iulie 2024

Rezultatul selecției pentru mobilități doctoranzi:
Mobilitati doctorale 08.07.2024.pdf

17 iunie 2024

Preambul

Biroul Erasmus+ din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” anunță lansarea selecției pentru mobilitățile de studiu ale studenților în timpul celui de-al treilea ciclu de studii (doctorat/ nivel EQF 8). Apelul are la bază principiile enunțate în Carta Universitară Europeană și recomandările Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale privind organizarea mobilităților în cadrul Programului ERASMUS+, finanțat de Uniunea Europeană.

Durata și condițiile acordării granturilor

1. Pentru ciclul de studii doctorale, perioada de studii si/sau stagii efectuată în străinătate poate fi între 5 și 30 de zile (mobilități de scurtă durată) sau între 2 și 12 luni (mobilități de lungă durată).
Un student doctorand poate beneficia de maximum 12 luni de mobilitate în timpul unui ciclu de studii.
UAUIM acordă granturi pentru mobilități de scurtă durată de 5-7 zile și pentru mobilități de lungă durată de 2-3 luni, în funcție de bugetul disponibil. Studenții doctoranzi beneficiază de recunoaștere academică dacă realizează activități în relație cu evoluția cercetării doctorale care pot include: cursuri, participări la conferințe cu lucrări proprii, publicații de articole, organizare de seminare, cercetare în cadrul unui grant finanțat, activități didactice în mediul universitar.

2. Bugetul disponibil pentru această sesiune este echivalentul a 5 granturi de câte 2 luni. Acest buget va fi distribuit în funcție de tipul de mobilități solicitate.

3. Studenții -doctoranzi pot desfășura mobilități de studiu în oricare dintre instituțiile cu care UAUIM are acorduri inter-instituționale în acest sens:
Universitati partenere 2024-2028.pdf

Alternativ, studenții doctoranzi pot propune realizarea unor acorduri inter-instituționale suplimentare cu instituții ai căror cercetători sau profesori-gazdă și-au declarat disponibilitatea de a îi primi pentru activități din cele menționate mai sus.

Valoarea granturilor și reglementarea drepturilor bănești

Reglementarea drepturilor bănești este fixată în funcție de țara de destinație și tipul de mobilitate, precum și în funcție de alte condiții detaliate aici:

2023 KA131 KA171 HED Anexa 3.pdf

Condiții de eligibilitate și selecția candidaților

1. Pentru a fi eligibil să participe la o mobilitate ERASMUS+, un student-doctorand înscris la ciclul de studii 3 de studii / studii doctorale trebuie să îndeplinească alternativ următoarele condiții:

2. Selecția studenților doctoranzi se face în baza următoarelor informații/documente:

  1. cerere grant în care se va specifica tipul grantului, durata, instituția gazdă etc. de completat online https://forms.gle/i64qB24wHHB8Fjm59;
  2. planul de studii pentru durata mobilității, menționând obiectivele deplasării, relația cu subiectul tezei, modul în care mobilitatea ERASMUS+ va ajuta la dezvoltarea tezei — text între 200 și 300 cuvinte (maxim o pagină A4) vizat de îndrumătorul de doctorat;
  3. adeverința eliberată de secretariatul SD privind situația doctoranzilor aflați în perioade de prelungire a studiilor doctorale, din care sa rezulte stadiul îndeplinirii obligațiilor contractuale;
  4. scrisoare de intenție;
  5. CV actualizat;
  6. pentru studenții doctoranzi care participă la mobilități de scurtă durată sau BIP-uri (Blended Intensive Program) este necesară scrisoarea de invitație / acceptare din partea universității sau instituției gazdă unde se va desfășura mobilitatea (se acceptă copie prin email);

Comisia de selecție va putea aplica criterii suplimentare de evaluare — calitatea comportamentului academic, performanțele profesionale în domeniul cercetării, publicații, motivația opțiunii pentru grantul Erasmus+ etc.

Calendar

17.06.2024 - Lansarea apelului la candidaturi

05.07.2024 Termenul de completare a dosarelor online (ora 16,00) (https://forms.gle/i64qb24whhb8fjm59)

08.07.2024 Anunțarea rezultatelor procesului de selecție