Licitație publică pentru închirierea unui spațiu temporar

17 noiembrie 2017

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti (UAUIM) organizeaza, in data de 05.12.2017, la ora 11.00, licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu temporar disponibil (2 incinte), situat in str. Academiei nr. 18-20, sectorul 1 – parter, in suprafata totala de 196,40 mp.

Caietul de sarcini se ridica, în baza unei solicitari scrise, de la Biroul Achizitii Publice al UAUIM - str. Academiei nr. 18-20, sectorul 1 – tel. 0213077121.

Ofertele se depun la Registratura UAUIM, pana pe data de 04.12.2017, la ora 11,00.

Director general administrativ,
ing. Ion CERNEA