UAUIMAnunțuriUAUIM organizează licitație publică în vederea închirierii unui spațiu

Licitație publică în vederea închirierii unui spațiu

Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.06.2022, ora 10.00

3 iunie 2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, cod fiscal: 4283996, organizează licitație publică în data de 21.06.2022, ora 12.00, pentru închirierea unui spațiu, cu suprafața de 196,40 mp., situat în zona centrală a Capitalei, la parterul sediului Universității și este constituit din două incinte comunicante, de 118,00 mp. și respectiv 78,40 mp., având ca destinație -desfășurarea de activități comerciale aferente domeniului cultural-educațional-științific, fiind permisă și comercializarea de produse și prestarea unor servicii conexe domeniului principal sau a unor servicii de consultanță ori de reprezentare.

Pentru participarea la licitație este obligatorie ridicarea caietului de sarcini și a modelului de contract (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor) de la sediul Universității -Biroul Achiziții Publice, telefon: 021.3077128, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele se vor depune până la data și ora-limită: 21.06.2022, ora 10.00, la sediul Universității, Registratură, între orele: 9.00-14.00 (Luni-Joi) și 9.00-12.00 (Vineri).