Licitație publică închiriere spațiu subsol 150 mp

15 octombrie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizează licitație publică, în data de 03.11.2020, ora 11.00, în vederea închirierii unui spațiu, temporar disponibil, cu suprafața de 150 mp., situat în incinta Universității (subsol) -str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, având ca destinație -„Organizare, amenajare bufet, punct de preparare și desfacere hrană caldă/rece”.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Universității, parter, Biroul Achiziții Publice, telefon: 021 3077121, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele în vederea închirierii spațiului se vor depune până în data și ora -limită: 02.11.2020, ora 11.00, la sediul Universității (Registratură -conform programului, Luni-Joi, orele: 9.00-14.00 și Vineri, orele: 9.00-12.00).