Licitație publică închiriere spațiu subsol 305 mp

29 ianuarie 2019

In data de 18.02.2019 ora 11.00 Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii urmatorului spatiu:

Caietul de sarcini se poate ridica de la Univeristatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, din str. Academei, nr. 18-20, Bucuresti, birou Achizitii Publice, telefon 021.3077.121, in urma unei solicitari scrise.

Ofertele in vederea inchirierii spatiului se vor depune pana in data de 15.02.2019 ora 11.00, la Registratura UAUIM.