Licitație pentru închirierea unui spațiu de 150mp

Termen limită: 12 decembrie 2022, ora 11:00

25 noiembrie 2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, cod fiscal: 4283996, organizează licitație în data de 12.12.2022, ora 13.00, pentru închirierea unui spațiu, cu suprafața de 150 mp., situat în zona centrală a Capitalei, la sediului Universității, având ca destinație organizarea și amenajarea unui bufet, punct de preparare și desfacere hrană caldă și rece.

Pentru participarea la licitație este obligatorie ridicarea caietului de sarcini și a modelului de contract (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor) de la sediul Universității -Biroul Achiziții Publice, telefon: 021.3077128, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele se vor depune până la data și ora-limită: 12.12.2022, ora 11.00, la sediul Universității - Registratură, între orele: 9.00-14.00 (Luni-Joi) și 9.00-12.00 (Vineri).