Licitație publică închiriere spațiu subsol 50 mp

21 octombrie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizează licitație publică, în data de 11.11.2020, ora 11.00, în vederea închirierii unui spațiu, temporar disponibil începând cu 01.01.2021, cu suprafața de 50 mp., situat în incinta Universității (subsol) - str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, având ca destinație „Prezentare materiale de construcții și vânzare articole de papetărie pentru studenți”.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Universității, parter, Biroul Achiziții Publice, telefon: 021.3077121, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele în vederea închirierii spațiului se vor depune până în data și ora - limită: 10.11.2020, ora 11.00, la sediul Universității (Registratură -conform programului, Luni-Joi, orele: 9.00-14.00 și Vineri, orele: 9.00-12.00).