Licitație publică închiriere spațiu subsol 50 mp

17 noiembrie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizează licitație publică, în data de 03.12.2020, ora 10.00, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 50 mp., situat în incinta Universității (subsol) - str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, având ca destinație „Prezentare materiale de construcții pentru machete și vânzare articole de papetărie pentru studenți”.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Universității, parter, Biroul Achiziții Publice, telefon: 021.3077121, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele pentru închirierea spațiului se vor depune până la data și ora - limită: 02.12.2020, ora 10.00, la sediul Universității (Registratură -conform programului, Luni-Joi, orele: 9.00-14.00 și Vineri, orele: 9.00-12.00).