Licitație publică închiriere spațiu subsol 18 mp

21 octombrie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizează licitație publică, în data de 12.11.2020, ora 11.00, în vederea închirierii unui spațiu, temporar disponibil începând cu 01.01.2021, cu suprafața de 18 mp., situat în incinta Universității (subsol) - str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, având ca destinație „Realizarea serviciilor de plotare și proiectare arhitecturală”.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Universității, parter, Biroul Achiziții Publice, telefon: 021.3077121, în urma unei solicitări scrise.

Ofertele în vederea închirierii spațiului se vor depune până în data și ora - limită: 11.11.2020, ora 11.00, la sediul Universității (Registratură -conform programului, Luni-Joi, orele: 9.00-14.00 și Vineri, orele: 9.00-12.00).