UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Înscrieri pentru Programul de studii cu predare în limba engleză – Facultatea de Arhitectură
8 septembrie 2016

Înscrieri pentru Programul de studii cu predare în limba engleză – Facultatea de Arhitectură

9-10 septembrie 2015 (orele 10.00 – 14.00)
Exprimarea opțiunilor studenților declarați admiși, în urma concursului de admitere din 1 septembrie 2016, pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză + depunerea eventualelor certificate de competență lingvistică – Engleză.

9, 12, 13 septembrie 2016 (orele 9.00-16.00) și 10 septembrie (orele 9.00-13.00)
Înscrierea în anul I din anul universitar 2016-2017 a tuturor candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2016 - specializarea Arhitectură – Română.

12 Septembrie 2016 - începând cu ora 11.00
Probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice - limba Engleză. Rezultatul testului = calificativul Admis/Respins

14 Septembrie 2016
Afișarea listelor definitive (în ordine alfabetică și a mediilor) cu candidații declarați admiși la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2016 - specializarea Arhitectură - Engleză.

15 Septembrie 2016
Înscrierea în anul I a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2016 - specializarea Arhitectură – Engleză, care au promovat proba de competențe lingvistice sau dețin certificate de competență lingvistică prezentate.

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.3_0222.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/