Înscrieri studenți străini an universitar 2023-2024

Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior

Publicat 3 octombrie 2023, actualizat 4 octombrie 2023

Înscrierile studenților străini în anii superiori se vor desfășura în intervalul orar 9–16, după cum urmează:

Acte necesare

 1. Formular inmatriculare 2023-2024.pdf
 2. Anexa acord de prelucrare a datelor 2023-2024.pdf
 3. Anexa nr. 20 Ord. 438.pdf
 4. Anexa respectare masuri securitate, sanatate, situatii de urgenta 2023-2024.pdf
 5. Declaratie antiplagiat 2023-2024.pdf
 6. Copia permisului de ședere
 7. Copia pașaportului
 8. Contractul de studii, semnat, în două exemplare:

  Facultatea de Arhitectură:

  Facultatea de Arhitectură de Interior:

Important:

1. Studenții străini vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele comune cu ale studenților români, următoarele documente:

2. Studenții străini care studiază pe cont propriu în valuta (taxa de studii în euro) vor completa și semna contractul de studii corespunzător formei de finanțare.
Taxa de studii anuală pentru studentii care studiază cu taxă în valută este de 3500 euro.
Taxa de studii se achită în contul UAUIM RO29RNCB0090000508480077.
Rata 1 este 3150 euro.

3. Studenții bursieri ai statului român sau din categoria Românilor de pretutindeni vor prezenta contractul de studii identic cu al românilor. Vezi anunturile: