Înscrieri studenți străini an universitar 2022-2023

Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior, Facultatea de Urbanism

3 octombrie 2022

Înscrierile studenților străini în anii superiori se vor desfășura în intervalul orar 9 – 16, după cum urmează:

Important:

1.Studenții străini vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele comune cu ale studenților români, următoarele documente:

2. Studenții străini care studiază pe cont propriu în valuta (taxa de studii în euro) vor completa și semna contractul de studii corespunzător.

Contractele se aduc în două exemplare.