Înmatriculări doctorat (ani superiori), an universitar 2021-2022

21 octombrie 2021 (anul II) și 25 octombrie 2021 (anul III și III prelungire) între orele 10:00-16:00

14 octombrie 2021

Înscrierile studenților doctoranzi în anii superiori se vor desfășura în zilele de 21 octombrie 2021 (anul II), respectiv 25 octombrie 2021 (anul III si III prelungire) între orele 10:00-16:00, la secretariatul Studiilor universitare de doctorat din sediul UAUIM – București, str. Academiei nr.18-20, sector 1.

Candidații care din motive bine întemeiate nu se pot prezenta personal vor trimite documentele solicitate prin curier, la adresa mai sus menționată, cu mențiunea DOCTORAT.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate mai jos.

Candidații care ocupă pe un loc cu taxă în lei vor achita prima rată din taxa de studii, în sumă de 3000 lei în contul IBANRO65RNCB0090000508480011 deschis la BCR.

Candidații care ocupă pe un loc cu taxă în valuta vor achita prima rată din taxa de studii, în sumă de 3150 euro în contul IBAN RO29RNCB0090000508480077 deschis la BCR.

Documente necesare înscrierii

Pentru înscriere candidații vor aduce următoarele documente în format fizic, completate, datate și semnate:

 1. formularul de înscriere în anul de studii în original, completat, datat, semnat:
  Formular inmatriculare 2021-2022.pdf
 2. declarația SSM în original, completată, datată, semnată:
  Acord respectare masuri securitate, sanatate, situatii de urgenta 2021-2022.pdf
 3. declarația antiplagiat în original, completată, datată, semnată:
  Declaratie antiplagiat 2021-2022.docx
 4. declarația acord de prelucrare a datelor personale în original, completată, datată, semnată:
  Acord de prelucrare a datelor 2021-2022.pdf
 5. Anexa nr. 20 Ord. 438.pdf
 6. Planul de studii completat pentru anul universitar 2020-2021 (semnat atât de doctorand, cât și de către conducătorul de doctorat):
  Plan de studiu drd 2021.doc
 7. act adițional: doctoranzii care beneficiază de prelungirea studiilor pentru anul universitar 2021/2022 vor prezenta și actul adițional semnat de către conducatorul de doctorat – se va descărca actul adițional corespunzător perioadei de prelungire solicitate prin cerere și aprobate în Senatul UAUIM.
 8. copie după chitanța plății cardului ISIC de acces în universitate (22 lei)
 9. copie după chitanța plății ratei 1 din taxa anuală de studii, în cazul doctoranzilor care ocupă un loc cu taxă

IMPORTANT:

 1. Pentru înscrierea în anii superiori este OBLIGATORIE consemnarea referatelor susținute în anul universitar 2020-2021 sau anteriori (în funcție de fiecare situație în parte)
 2. completarea documentelor NU se va efectua în sediul UAUIM. De asemenea, în sediul UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.