UAUIMAnunțuriStudii Avansate - inscriere sesiunea februarie-martie 2011: Audit energetic

Studii postuniversitare de specializare: Audit Energetic

18 februarie 2011

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Departamentul de Studii Avansate Anunta organizarea studiilor postuniversitare de specializare Proiectarea clădirilor pentru îndeplinirea cerinței esențiale F: Economie de energie și izolare termică. Auditul energetic al clădirilor și certificatul de performanță energetică – pe scurt AE.

Grup țintă: absolvenți ai unor instituții de învățământ superior: arhitecți și ingineri constructori – pe baza de înscriere

Număr minim de cursanți pentru activarea cursului: 20

Inscrierea: incepind cu 21 februarie 2011 pana pe 10 martie 2011 la secretariatul Departamentului de Studii Avansate al UAUIM si anume:

Durata: Incepind cu luna martie sau aprilie, 4 săpt. cursuri și seminarii + 2 săpt. îndrumare de proiect + 4 săpt. definitivarea proiectului;
orele – contact vor avea loc câte 4-6 ore după amiaza între orele 14.30/16.30-20.30

Pret: 3 000 RON / pers.

Toate informatiile referitoare la acest ciclu de invatamint si la inscriere se afla la avizierul Departamentului de Studii Avansate din UAUIM.

Pentru inscrierea la aceasta forma de studii sunt necesare

 1. formularul de înscriere, gata completat
 2. angajamentul referitor la plata taxei de studii, gata completat (angajamentul se află pe site-ul www.uauim.ro/studii_avansate/ sub denumirea anexa_SP_B);
 3. diploma de bacalaureat, un exemplar în copie legalizată;
 4. diploma de studii universitare cu anexa de studii, un exemplar în copie legalizată;
 5. certificatul de naștere în copie legalizată;
 6. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul candidatelor căsătorite);
 7. copie după actul de identitate;
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate;
 9. adeverință medicală tip M.S. 18.1.1. eliberată de medicul de familie sau de cabinetul medical al UAUIM;
 10. chitanța referitoare la taxa înscriere;
 11. actele doveditoare, numai pentru acei candidați care solicită scutirea taxei de înscriere, conform regulamentului de admitere al Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu";
 12. dosar plic.

Taxa de inscriere este de 115 RON.

Taxele de inscriere se vor achita in zilele lucratoare ale perioadei de inscrieri la:
BANCA COMERCIALĂ ROMANA – Sucursala Lipscani
in contul Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011