UAUIMAnunțuriÎnscrierea în anul I din anul universitar 2021-2022 a candidaților admiși la concursul de admitere

Înscrierea în anul I din anul universitar 2021-2022

Înscrierea candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2021, în baza primei opțiuni

Publicat 19 iulie 2021, actualizat 8 septembrie 2021
8 septembrie 2021

Înscrieri la Facultatea de Urbanism

Înscrierile pentru candidații admiși la studii de licență se vor desfășura în zilele de 9 și 10 septembrie 2021, între orele 09:00-14:00, la secretariatul Facultății de Urbanism.

Înscrierile pentru candidații admiși la studii de master se vor desfășura în zilele de 20 și 21 septembrie 2021, între orele 09:00-14:00, la secretariatul Facultății de Urbanism.

27 iulie 2021

Pe baza listelor afisate marti 27.07.2021, inscrierile se vor desfasura miercuri 28.07.2021, la secretariatele facultatilor, in intervalul orar 9.00-14.00.

26 iulie 2021

Pe baza listelor afisate luni 26.07.2021, inscrierile se vor desfasura marti 27.07.2021, la secretariatele facultatilor, in intervalul orar 9.00-14.00.

Înscrierile pentru candidații admiși la master se vor desfășura în zilele de 29 și 30 iulie 2021, între orele 09:00-14:00

24 iulie 2021

Pe baza listelor afișate sâmbătă 24.07.2021, înscrierile se vor desfășura luni 26.07.2021 la secretariatele facultăților, în intervalul orar 9.00-14.00.

23 iulie 2021

In zilele de 23 iulie 2021 până la ora 17:00 și 24 iulie 2021 între orele 10:00 - 14:00 se fac înscrieri la sediul universității pentru persoanele declarate admise la:

De asemenea pe 24 iulie 2021 în intervalul orar 10:00-14:00 se pot efectua înscrieri pentru Sibiu la sediul din București al universității.

19 iulie 2021

Înscrierea în anul I din anul universitar 2021-2022 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2021, în baza primei opțiuni, se va face în sediul UAUIM (după caz, la sediul UAUIM din București, str. Academiei nr.18-20, sector 1, sau la sediul din Sibiu, str. Dealului nr.6) în datele de 21-22 iulie 2021 (ultima înscriere până pe 22 iulie 2021, ora 16.00).

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa 7 (Acte necesare pentru înmatricularea studenților în anul I) la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2021-2022, extrasă mai jos:
Anexa-7-metodologie.pdf

Taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei, va fi plătită în contul Universitații de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, cod fiscal 4283996, cont IBANRO65RNCB0090000508480011 deschis la BCR - filiala Lipscani.

La înscrierea în an, candidații vor prezenta dovada plății.

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediile UAUIM. De asemenea, în sediile UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Descrierea modalitatii de inscriere a candidatilor declarati admisi 2021.pdf

Contracte de studiu

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Facultatea de Arhitectură de Interior