Înscrierea studenților în anul I se face (în ordine alfabetică) în următoarele zile: