Înscriere în anul universitar 2019-2020

22 iulie 2019

Fișa de înscriere pentru toate facultățile:
Formular de inmatriculare an univ 2019 2020.pdf

Anexa ctr studiu.docx

Taxe:
Decizie taxe 2019-2020.pdf

Program înscrieri

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Facultatea de Arhitectură de Interior, toate specializarile: 29 și 30 iulie 2019 orele 9.00-16.00

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2019, vor prezenta obligatoriu la înscrierea în anul I (an universitar 2019-2020), următoarele:

 1. Chitanță (original și copie) de achitare a taxei de înmatriculare de 100 lei (valabil pentru toți candidații).
 2. Chitanță (original și copie) de achitare a primei rate a taxei de studii (valabil doar pentru candidații declarați admiși cu taxă) după cum urmează:
  Specializarea Prima rată
  Arhitectură
  Arhitectură în limba engleză
  2000 lei
  Arhitectură de Interior
  Design de Produs
  Proiectare și Planificare urbană
  Amenajarea și Planificarea Peisajului
  1500 lei
  Conservare și Restaurare de Arhitectură - Sibiu
  Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Sibiu
  750 lei
 3. Diplomă de bacalaureat în original + foaie matricolă în original – obligatoriu pentru toți candidații declarați admiși indiferent de regimul de studii (taxă/subvenționat). Candidații care depun copii legalizate după diploma de bacalaureat și foaia matricolă vor prezenta obligatoriu adeverința de la prima facultate din care să rezulte numărul anilor bugetați și că originalele actelor se afla la facultatea respectivă.
 4. Pentru candidații declarați admiși (licențiați, opțiune a doua facultate) – diploma de licență în original + supliment diplomă în original + adeverință în care se specifică regimul în care au absolvit prima facultate (subvenționat / taxă).

Taxele se achită online sau numerar la:
Banca Comerciala Română – orice sucursală în contul:
Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011
Cod fiscal 4283996

Contracte de studiu