Înscrierea în anul I doctorat, an universitar 2023-2024

26 septembrie 2023

Înscrierea în anul I din anul universitar 2022-2023 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2023, se va face în sediul UAUIM din București, str. Academiei nr.18-20, sector 1, la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, în data de 27 septembrie 2023 între orele 11:00-13:00 și în data de 28 septembrie 2023 între orele 11:00-14:30.

Candidații declarați admiși vor prezenta la înmatricularea în anul I de studii, următoarele documente:

Candidații admiși pe un loc cu taxă vor prezenta documentele de studii în original doar pentru a fi consemnate copiile acestora conform cu originalul.

Taxele de studii, taxa de inmatriculare si taxa de card acces se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996
Taxa inmatriculare: 230 lei
Taxa de studii: 6900 lei, prima rata 3450 lei
Card acces universitate: 25 lei

Documentele vor fi aduse intr-un dosar plic, pe care se se vor mentiona numele si prenumele.