UAUIMAnunțuriÎnscrierea în anul I din anul universitar 2023-2024 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din 2023

Înscrierea în anul I, 2023-2024

Publicat 15 iulie 2023, actualizat 26 septembrie 2023
26 septembrie 2023

Înscrierea candidaților străini non UE și români de pretutindeni

Înscrierea în anul I din anul universitar 2023-2024 a candidaților străini non UE și români de pretutindeni declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023 se va face în sediul UAUIM în data de 26 septembrie 2023, in intervalul orar 13.00-15.00 respectiv în data de 27 septembrie 2023, orele 9.00-11.00.

Candidații declarați admiși vor prezenta la înmatricularea în anul I de studii următoarele documente:

Toate documentele de studii vor fi predate în original și în traducere legalizată

Candidatii declarati admisi la forma cu taxa in LEI vor achita prima rata in cuantum de 3800 lei + 25 lei card ISIC.

Candidatii declarati admisi la forma cu taxa in EURO (CPV) vor achita prima rata in cuantum de 3150 euro + 25 lei card ISIC.

Taxa de inmatriculare pentru toate categoriile de candidati este de 115 lei.

12 septembrie 2023

Înscrierea candidaților declarați admiși la programele de master ale Facultății de Urbanism

Candidații declarați admiși la concursul de admitere la programele de master, sesiunea septembrie 2023, la Facultatea de Urbanism, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediul UAUIM din București, miercuri 20.09.2023, între orele 9.00 – 15.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la master pentru anul universitar 2023-2024.

În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul obținut în urma promovării examenului de admitere.

27 iulie 2023

Înscrierea candidaților declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializările Arhitectură cu predare în limba engleză, opțiunea 1 pe opțiunea 1, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediul UAUIM din București, VINERI 28.07.2023, între orele 09.00-12.00, cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

26 iulie 2023

Înscrierea candidaților declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializările Arhitectură cu predare în limba română și Arhitectură cu predare în limba engleză, opțiunea 1 pe opțiunea 1, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediul UAUIM din București, joi 27.07.2023, între orele 09.00-12.00, cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

25 iulie 2023

Înscrierea candidaților declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Arhitectură cu predare în limba română

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Arhitectură cu predare în limba română, opțiunea 1 pe opțiunea 1 se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediul UAUIM din București, miercuri 26.07.2023, între orele 09.00-12.00, cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

24 iulie 2023

Înscriere candidați declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializările Arhitectură cu predare în limba română, Arhitectură cu predare în limba engleză, opțiunea 1 pe opțiunea 1 și la Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură, Sibiu, opțiunea 1 pe opțiunea 1 și opțiunea 2, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediile UAUIM din București, respectiv Sibiu, marți 25.07.2023, între orele 09.00 – 12.00, cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

Înscriere candidați declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură de Interior

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură de Interior – Specializările Design de Produs și Mobilier și amenajări Interioare se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediul UAUIM din București,marti 25.07.2023, între orele 09.00 – 14.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

21 iulie 2023

Înscriere candidați declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializările Arhitectură cu predare în limba română, Arhitectură cu predare în limba engleză și la Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură, Sibiu, opțiunea 1 pe opțiunea 1, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2023-2024 la sediile UAUIM din București, respectiv Sibiu, luni 24.07.2023, între orele 09.00 – 12.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

Metodologie admitere licenta si lic+master 2023-2024.pdf

15 iulie 2023

Înscrierea în anul I din anul universitar 2023-2024 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023, în baza primei opțiuni

Descrierea modalitatii de inscriere a candidatilor declarati admisi 2023.pdf

Înscrierea în anul I din anul universitar 2023-2024 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023, în baza primei opțiuni, se va face în sediul UAUIM (după caz, la sediul UAUIM din București, str. Academiei nr.18-20, sector 1, sau la sediul din Sibiu, str. Dealului nr.6) în datele de 20-21 iulie 2023 (ultima înscriere până pe 21 iulie 2023, ora 14.00).

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa 7 (Acte necesare pentru înmatricularea studenților în anul I) la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024
Anexa 7 - Acte neccesare la inscrierea in anul I.pdf

Pentru înscriere, candidații vor descărca de mai jos următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediile UAUIM. De asemenea, în sediile UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Taxe

Taxele de studii, taxa de inmatriculare si taxa de card acces se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul:

Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996