UAUIMAnunțuriÎnscrierea în anul I din anul universitar 2022-2023 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2022

Înscrierea în anul I din anul universitar 2022-2023

Înscrierea candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2022

Publicat 15 iulie 2022, actualizat 19 septembrie 2022
19 septembrie 2022

Înscrieri la Facultatea de Urbanism – master

20 - 21 septembrie 2022 orele 9.30 - 15.30: înscrierea în anul I a candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea septembrie 2022, în baza clasamentului final cu repartizarea la specializările scoase la concurs.

Înscrierea este condiționată de depunerea actelor de studii în original.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în:
Anexa 7 - acte necesare inmatriculare.pdf

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediile UAUIM. De asemenea, în sediile UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

27 iulie 2022

Înscrieri la Facultatea de Urbanism – master

Înscrierea în anul I din anul universitar 2022-2023 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere la programele de master, din sesiunea iulie 2022, se va face în sediul UAUIM din București, str. Academiei nr.18-20, sector 1, la Secretariatul Facultății de Urbanism, în data de 29 iulie 2022 între orele 09:00-16:00.

Înscrierea este condiționată de depunerea actelor de studii în original.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în:
Anexa 7 - acte necesare inmatriculare.pdf

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediile UAUIM. De asemenea, în sediile UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Taxe

Taxele de studii, taxa de inmatriculare si taxa de card acces se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996

21 iulie 2022

Înscrieri la Facultatea de Arhitectură

Arhitectură cu predare în lb. engleză

Candidații declarați admiși, prin redistribuire, cf. opțiunea 2, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Arhitectură cu predare în limba engleză, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2022-2023 la sediul UAUIM, joi 21.07.2022, între orele 16.00 – 19.00, respectiv vineri 22.07.2022, între orele 9.00-12.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

Conservare și Restaurare (Sibiu)

Prin neînscrierea unor candidați declarați admiși la opțiunea 1 - Conservare și Restaurare de Arhitectură (CRA), candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, și care au avut ca primă opțiune CRA, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură (Sibiu), se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2022-2023 la sediul UAUIM (din București sau Sibiu), vineri 22.07.2022, între orele 09.00 – 12.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

20 iulie 2022

Înscrieri la Facultatea de Arhitectură

Arhitectură (cu predare în lb. engleză)

Pentru candidații care au avut opțiunea 2 în platformă specializarea Arhitectură cu predare limba engleză:

În atenția candidaților declarați respinși la concursul de admitere pentru opțiunea 1 din platformă și care au obținut media generală de minimum 6,00 și care au opțiunea 2 în platformă specializarea Arhitectură cu predare limba engleză, în conformitate cu Anexa 1 din Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023, redistribuirea se va face începând de joi, 21.07.2022, pe locurile rămase disponibile, respectiv 5 locuri la buget (4 + 1 loc pentru absolvenții de licee din sistemul de protecție socială redistribuit cf. HCA 4438) și 18 locuri taxă.

Orarul pentru înscrieri va fi publicat în pagina de față.

Arhitectură (cu predare în lb. română)

Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Arhitectură cu predare în limba română, se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2022-2023 la sediul UAUIM, joi 21.07.2022, între orele 09.00 – 12.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

Conservare și Restaurare (Sibiu)

Prin neînscrierea unor candidați declarați admiși la opțiunea 1 - Conservare și Restaurare de Arhitectură (CRA), candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, prin redistribuire, și care au avut ca primă opțiune CRA, la Facultatea de Arhitectură – Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură (Sibiu), se vor prezenta în vederea înscrierii în anul I, 2022-2023 la sediul UAUIM (din București sau Sibiu), joi 21.07.2022, între orele 09.00 – 12.00 cu toate documentele necesare completate în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023. În cazul neprezentării în vederea înscrierii în intervalul orar precizat se va pierde locul cu taxă repartizat prin redistribuire.

Înscrieri la Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI)

Pe baza listelor afișate miercuri 20.07.2022 la https://admitere.uauim.ro/rezultate , înscrierile se vor desfășura la secretariatul FAI joi 21.07.2022 și vineri 22.07.2022, în intervalul orar 9.00-15:00.

Înscrieri la Facultatea de Urbanism (FU)

Pe baza listelor afișate miercuri 20.07.2022 la https://admitere.uauim.ro/rezultate , înscrierile se vor desfășura la secretariatul FU joi 21.07.2022 și vineri 22.07.2022, în intervalul orar 9.00-15:00.

15 iulie 2022

Înscrierea în anul I din anul universitar 2022-2023 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2022, în baza primei opțiuni, se va face în sediul UAUIM (după caz, la sediul UAUIM din București, str. Academiei nr.18-20, sector 1, sau la sediul din Sibiu, str. Dealului nr.6) în datele de 19-20 iulie 2022 între orele 09:00-16:00 (ultima înscriere până pe 20 iulie 2022, ora 16.00).

Descrierea modalitatii de inscriere a candidatilor declarati admisi 2022.pdf

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa 7 (Acte necesare pentru înmatricularea studenților în anul I) la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022-2023. Anexa poate fi consultată separat mai jos:
Metodologie admitere licenta si lic+master 2022-2023.pdf
Anexa 7 - acte necesare inmatriculare.pdf

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediile UAUIM. De asemenea, în sediile UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Taxe

Taxele de studii, taxa de inmatriculare si taxa de card acces se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996