UAUIMAnunțuriÎnscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020

Înscriere în anul universitar 2020-2021

17 iulie 2020

Înscrierea în anul I din anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020, în baza primei opțiuni

Procedura inscriere candidati admisi iulie 2020.pdf

Înscrierea în anul I din anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020, în baza primei opțiuni, se va face în sediile UAUIM (după caz la sediul UAUIM din București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1 sau la sediul din Sibiu, str. Dealului, nr. 6) în datele de 20-21 iulie 2020 (ultima înscriere până pe 21 iulie 2020, ora 16:00) conform programării programate în prealabil.

Pentru dosarul de înscriere candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa 7 (Acte necesare pentru înmatricularea studenților în anul I) la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021:
Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2020-2021.pdf

Pentru înscriere candidații vor descărca de pe site-ul UAUIM următoarele documente, care vor fi aduse în format fizic, completate, semnate și datate. Completarea documentelor nu se va face în sediile UAUIM, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Documente care vor fi descărcate și aduse în format fizic, completate, semnate și datate:

Pentru toate programele de studii:

Pentru Facultatea de Arhitectură

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura EN.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura RO.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Conservare Restaurare Sibiu.pdf

Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura de Interior.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Design.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Mobilier.pdf

Pentru Facultatea de Urbanism

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - APP.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - PPU.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - UAT.pdf