Prima paginăAnunțuriÎnscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020

Înscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020

Publicat 17 iulie 2020, actualizat 24 septembrie 2020

Înscrieri anul I candidați străini, bursieri ai statului, români de pretutindeni și candidați pe cont propriu valutar

În data de 28.09.2020, în intervalul orar 9.00 - 12.00, se va desfășura înscrierea în anul I a candidaților străini, bursieri ai statului, români de pretutindeni și candidați pe cont propriu valutar, declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea septembrie 2020, în baza clasamentului final cu repartizarea la specializările scoase la concurs.

Înscrierea este condiționată de depunerea actelor de studii în original.

Candidații declarați admiși vor prezenta la înmatricularea în anul I de studii următoarele documente:

 • formularul de înscriere în anul I de studii în original, completat, semnat, datat;
 • diploma de Bacalaureat / atestat echivalare bacalaureat CNRED, în original;
 • foaie matricolă liceu, în original;
 • diploma de licență (dacă este cazul), în original;
 • supliment de diplomă/foaie matricolă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință absolvire licență pentru promoția curentă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință privind regimul de taxă/buget (dacă este cazul), în original - pentru studenții/absolvenții a doua facultate;
 • declarația SSM, în original, completată, semnată și datată;
 • declarația anti-plagiat în original, completată, semnată, datată;
 • declarația acord de prelucrare a datelor personale în original, completată, semnată, datată;
 • contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat;
 • chitanța plății taxei de înmatriculare – copie;
 • chitanța plății cardului de acces în universitate – copie;
 • chitanța plății ratei 1 din taxa anuală de studii, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă– copie;
 • 2 fotografii în format de buletin;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală în original;
 • Scrisoare de acceptare la studii – după caz

Decizie taxe straini 2020-2021.pdf

Taxa se va achita la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – orice sucursală, în contul cu codul IBAN
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
Cod de identificare fiscală (CIF) UAUIM: 4283996

Acte necesare

Pentru toate programele de studii:

Formularul de înscriere în anul I de studii în original, completat, semnat, datat;
Formular inmatriculare 2020-2021.pdf

Declarația SSM, în original, completată, semnată și datată:
Acord respectare masuri securitate, sanatate, situatii de urgenta 2020-2021.pdf

Declarația anti-plagiat în original, completată, semnată, datată;
Declaratie antiplagiat 2020-2021.pdf

Declarația acord de prelucrare a datelor personale în original, completată, semnată, datată.
Acord de prelucrare a datelor 2020-2021.pdf

Pentru Facultatea de Arhitectură

Contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura EN.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura RO.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Conservare Restaurare Sibiu.pdf

Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior

Contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura de Interior.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Design.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Mobilier.pdf

Pentru Facultatea de Urbanism

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - APP.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - PPU.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - UAT.pdf
Contract de studiu master.pdf