UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Înscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020
Publicat 17 iulie 2020, ultima actualizare 7 septembrie 2020

Înscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020

7 septembrie 2020

Înscrieri anul I licență APP și UAT-Sibiu

În zilele de 8, 9 septembrie 2020 orele 9.00 - 16.00 este programată înscrierea în anul I a candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea septembrie 2020, în baza clasamentului final cu repartizarea la specializările scoase la concurs. Înscrierea este condiționată de depunerea actelor de studii în original.

Candidații declarați admiși vor prezenta la înmatricularea în anul I de studii următoarele documente:

 • formularul de înscriere în anul I de studii în original, completat, semnat, datat;
 • diploma de Bacalaureat / atestat echivalare bacalaureat CNRED, în original;
 • foaie matricolă liceu, în original;
 • diploma de licență (dacă este cazul), în original;
 • supliment de diplomă/foaie matricolă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință absolvire licență pentru promoția curentă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință privind regimul de taxă/buget (dacă este cazul), în original - pentru studenții/absolvenții a doua facultate;
 • declarația SSM, în original, completată, semnată și datată;
 • declarația anti-plagiat în original, completată, semnată, datată;
 • declarația acord de prelucrare a datelor personale în original, completată, semnată, datată;
 • contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat;
 • chitanța plății taxei de înmatriculare – copie;
 • chitanța plății cardului de acces în universitate – copie;
 • chitanța plății ratei 1 din taxa anuală de studii, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă–copie;
 • 2 fotografii în format de buletin;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală în original;
 • acte doveditoare în original pentru candidații admiși pe locuri speciale (romi, olimpici, absolvenți de liceu din mediul rural etc.).

La înscrierea în anul I, fiecare candidat va achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON și taxa pentru cardul de student pentru acces în universitate în valoare de 25 RON (excepție fac candidații la UAT-Sibiu).

Taxa se va achita la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – orice sucursală, în contul cu codul IBAN 
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
Cod de identificare fiscală (CIF) UAUIM: 4283996

Înscrierea în anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020

27 iulie 2020

Înscrieri anul I master urbanism

În zilele de 27, 28 iulie 2020 orele 9.00 - 16.00 înscrierea în anul I a candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2020, în baza clasamentului final cu repartizarea la specializările scoase la concurs. Înscrierea este condiționată de depunerea actelor de studii în original.

Candidații declarați admiși vor prezenta la înmatricularea în anul I de studii următoarele documente:

 • formularul de înscriere în anul I de studii în original, completat, semnat, datat;
 • diploma de Bacalaureat / atestat echivalare bacalaureat CNRED, în original;
 • foaie matricolă liceu, în original;
 • diploma de licență (dacă este cazul), în original;
 • supliment de diplomă/foaie matricolă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință absolvire licență pentru promoția curentă (dacă este cazul), în original;
 • adeverință privind regimul de taxă/buget (dacă este cazul), în original - pentru studenții/absolvenții a doua facultate;
 • declarația SSM, în original, completată, semnată și datată;
 • declarația anti-plagiat în original, completată, semnată, datată;
 • declarația acord de prelucrare a datelor personale în original, completată, semnată, datată;
 • contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat;
 • chitanța plății taxei de înmatriculare – copie;
 • chitanța plății cardului de acces în universitate – copie;
 • chitanța plății ratei 1 din taxa anuală de studii, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă–
 • copie;
 • 2 fotografii în format de buletin;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală în original;
 • acte doveditoare în original pentru candidații admiși pe locuri speciale (romi, olimpici, absolvenți de liceu din mediul rural etc.).
22 iulie 2020

În baza clasamentelor pe opțiuni afișate la https://admitere.uauim.ro/rezultate în data de 22 iulie 2020, înmatricularea candidaților la programele de licență și licență și master comasat ale Facultății de Arhitectură de Interior și ale Facultății de Urbanism se va face după următorul calendar:

22.07.2020 orele 12.00-16.00 înmatriculări opțiunea 2
23.07.2020 orele 9.00-16.00 înmatriculări opțiunile 2 și 3
24.07.2020 și 25.07.2020, orele 9.00-14.00 înmatriculări opțiunile 3-9 și redistribuiri în baza cererilor
18 iulie 2020

La înscrierea în anul I, fiecare candidat va achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON și taxa pentru cardul de student pentru acces în universitate în valoare de 25 RON.

Taxa se va achita la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – orice sucursală, în contul cu codul IBAN
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
Cod de identificare fiscală (CIF) UAUIM: 4283996

17 iulie 2020

Înscrierea în anul I din anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020, în baza primei opțiuni

Procedura inscriere candidati admisi iulie 2020.pdf

Înscrierea în anul I din anul universitar 2020-2021 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020, în baza primei opțiuni, se va face în sediile U.A.U.I.M. (după caz la sediul U.A.U.I.M. din București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1 sau la sediul din Sibiu, str. Dealului, nr. 6) în datele de 20-21 iulie 2020 (ultima înscriere până pe 21 iulie 2020, ora 16:00) conform programării programate în prealabil.

Pentru dosarul de înscriere candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa 7 (Acte necesare pentru înmatricularea studenților în anul I) la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021:
Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2020-2021.pdf

Pentru înscriere candidații vor descărca de pe site-ul UAUIM următoarele documente, care vor fi aduse în format fizic, completate, semnate și datate. Completarea documentelor nu se va face în sediile UAUIM, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

Documente care vor fi descărcate și aduse în format fizic, completate, semnate și datate:

Pentru toate programele de studii:

Pentru Facultatea de Arhitectură

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura EN.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura RO.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Conservare Restaurare Sibiu.pdf

Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Arhitectura de Interior.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Design.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - Mobilier.pdf

Pentru Facultatea de Urbanism

contractul de studii în 2 exemplare completat, datat, semnat:
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - APP.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - PPU.pdf
CONTRACT DE STUDIU an I - 2020-2021 - UAT.pdf
Contract de studiu master.pdf

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/