Înscrierea în anul universitar 2017-2018 – toate facultățile

24 iulie 2017

Fișa de înscriere pentru toate facultățile:
Formular-de-inmatriculare-2017-2018.pdf

Taxe:
Decizie taxe 2017-2018.pdf

Înscrierea în anul I

Înscrierea în anul I a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 (an universitar 2017 – 2018) are loc în zilele:

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea Iulie 2017, vor prezenta OBLIGATORIU la înscrierea în anul I (an universitar 2017-2018), următoarele:

 1. Chitanță (original și copie) de achitare a taxei de înmatriculare de 100 lei (valabil pentru toți candidații).
 2. Chitanță (original și copie) de achitare a primei rate a taxei de studii (valabil doar pentru candidații declarați admiși cu taxă) după cum urmează:
  Specializarea Prima rată
  Arhitectură
  Arhitectură – program în limba engleză
  2000 lei
  Arhitectură de Interior
  Design de Produs
  Proiectare și Planificare urbană
  Amenajarea și Planificarea Peisajului
  1500 lei
  Conservare și Restaurare de Arhitectură - Sibiu
  Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Sibiu
  750 lei
 3. Diplomă de bacalaureat în original + foaie matricolă în original – obligatoriu pentru toți candidații declarați admiși indiferent de regimul de studii (taxă/subvenționat). Candidații care depun copii legalizate după diploma de bacalaureat și foaia matricolă vor prezenta obligatoriu adeverința de la prima facultate din care să rezulte numărul anilor bugetați și că originalele actelor se afla la facultatea respectivă.
 4. Pentru candidații declarați admiși (licențiați, opțiune a doua facultate) – diploma de licență în original + supliment diplomă în original + adeverință în care se specifică regimul în care au absolvit prima facultate (subvenționat / taxă).

Contracte de studiu Facultatea de Arhitectură