Licitație publică în vederea închirierii de spații

14 iunie 2018

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizează în data de 02.07.2018 ora 11.00 licitație publică în vederea închirierii următoarelor spații:

Ofertele în vederea închirierii spațiilor se vor depune pâna în data de 29.06.2018 ora 10.00, la Registratura UAUIM, cu scrisoare de înaintare.

Caietul de sarcini se poate ridica de la Univeristatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, din str. Academei, nr. 18-20, Bucuresti, birou Achiziții Publice, telefon 021.3077.121, în urma unei solicitări scrise.