UAUIMAnunțuriJurizare studiu de fundamentare a prediplomei, anul VI, Facultatea de Arhitectură

Studiu de fundamentare a prediplomei, anul VI, Facultatea de Arhitectură

31 ianuarie 2019

6-7 februarie 2019, cod SP6-5, 4 credite

Jurizarea acestui proiect se va desfășura în data de 6-7 februarie 2019, în cadrul unor comisii stabilite de catre decanat.

Componența comisiilor și repartiția studentilor pe comisii vor fi anunțate luni 04 februarie 2019 la avizierul anului VI de la Departamentul Sinteza Proiectării – etaj2 și pe site-ul UAUIM.

Predarea lucrărilor se va face miercuri 6 februarie 2017 la ora 9.30 direct la comisia în care sunteți repartizați, urmând apoi susținerea obligatorie a proiectului, de către fiecare student, într-o ordine comunicată de comisie. Susținerea este publică, prezentările se vor face cu ceilalți studenți de față.

Comisii studiu de fundamentare a prediplomei 6-7 februarie 2019.pdf