Prima paginăAnunțuriFacultatea de Urbanism - metode de înregistrare a plăților credite restante

Facultatea de Urbanism - metode de înregistrare a plăților credite restante

5 octombrie 2022

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul I are ca termen data de 31 octombrie 2022.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2022-2023:

  • 100 lei pentru programele de licență Proiectare și Planificare Urbană; Amenajarea și Planificarea Peisajului
  • 50 lei pentru programul de licență UAT Sibiu și programele de master.

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.