UAUIMAnunțuriApariție editorială - „Fotografia, instrument metodic de cunoaștere și investigare în planul imaginii urbane, mijloc de operare în procesul de concepție-proiectare”, Vlad Eftenie

Apariție editorială: „Fotografia, instrument metodic de cunoaștere și investigare în planul imaginii urbane, mijloc de operare în procesul de concepție-proiectare”

10 ianuarie 2013

Lucrarea – prima de aceasta factură în peisajul academic și editorial autohton propune abordarea metodică a studiului în planul imaginii orașului, dezvoltând un instrument de lucru și analizând mijloacele sale de utilizare în procesul de concepție arhitectural-urbanistică. Sunt aprofundate metode de observare și înțelegere a cadrului urban cu vocație publică, a modului său de funcționare. Este dezvoltata o adevarata pledoarie pentru apropierea de oamenii (locuitorii) care conferă noi sensuri, prin percepție, la nivelul comportamentului reflectat în utilizarea directă a dispozitivelor spațiale ale cadrului urban. Întrucât produsul activității arhitecților și urbaniștilor intră de la un moment dat într-o dimensiune care depășește sfera proiecțiilor proprii obiectului de specialitate, locuitorii fiind aceia care creează noi sensuri și “reinventează” în fiecare moment orașul, este necesară cunoașterea aprofundată a acestora și a acțiunilor prin care se alterează continuu spațiul acțiunilor cotidiene. Cunoașterea obiectivă poate fi extinsă, prin complementaritate, cu o înțelegere sensibilă a cadrului urban, în plan subiectiv, știut fiind faptul că fiecare persoană are o percepție proprie a realității.

Abordarea structurată a investigării evidențiază resorturile observării metodice prin implicarea unui demers fotografic, capabil să ofere observatorului (fotografului) accesul concomitent la studiul Spațiului, a Societății - cu posibilitatea de a focaliza până la nivelul Individului, a Utilizării și Interacțiunii - specifice relației sistemice a celor două dimensiuni majore și a Timpului, factor cheie al evoluției societății și puțin accesibil cu atâta dărnicie altor domenii, precum cel al Fotografiei.

Studiul introduce ca factor de noutate concepte precum imersiunea urbană - ca acțiune metodică de observare complexă și portretul urban, ca sinteză a investigării fotografice sistematice.

Vlad EFTENIE este arhitect, doctor în urbanism, lector al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București, titular al cursului “Fotografia, instrument de studiu și cunoaștere în arhitectură”.