UAUIMAnunțuriProiectul FORCOPAR2 - Formation Professionnelle à Distance en Archéologie Industrielle

Formation Professionnelle à Distance en Archéologie Industrielle
(conservation / reconversion)
De la Faisabilité à l’ Operationnalité

21 decembrie 2012

LLP Leonardo da Vinci « Transfert de l'innovation »
2011-1-RO1-LEO05-15311 Contrat n° LLP-LdV-ToI-2011-RO-003

Proiectul FORCOPAR 2 - Formarea Profesională la Distanță în Arheologia Industrială (Conservare/Conversie) - de la fezabilitate la operaționalitate, a fost generat de două constatări. Prima este aceea că pretutindeni, în toate țările europene, patrimoniul industrial, reprezentând o parte considerabilă a patrimoniului construit a ultimelor două secole este afectat în mare măsură, prin intervenții diverse mergând până la dispariția completă a unor clădiri sau ansambluri de foarte mare valoare culturală. Cea de-a doua constatare este aceea că nu există, la nivel european, o formă de pregătire a unor specialiști apți să contribuie la salvarea acestui patrimoniu și la punerea lui în valoare prin conversie. Acest proiect este continuarea proiectului FORCOPAR 1, derulat în perioada 2003 - 2006, proiect ce a avut ca scop demonstrarea fezabilității unui asemenea demers de formare profesională la distanță.

Arheologia industrială este un domeniu profesional relativ nou ce poate juca un rol important în dezvoltarea durabilă iar formarea de specialiști este primul pas necesar în această direcție. Proiectul iși propune sa pună la dispoziția profesioniștilor cu specializări diferite (arhitecti, urbanisti, restauratori, lucrători din institutii publice) precum și persoanelor care doresc să obțină competențe în acest domeniu, o platformă de formare continuă la distanță adaptată constrângerilor de timp, acces la resurse, deplasări etc. Noua specializare se axează pe cunoașterea construcțiilor și zonelor industriale valoroase, analiza, diagnosticarea și reutilizarea acestora. Proiectul utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice și o metodologie adaptate scopului. Se vor face demersuri pentru recunoașterea și validarea acestui tip de formare la distanță ce răspunde necesităților de specializare în acest nou domeniu profesional.

Contractantul proiectului este Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” iar coordonatorul acestuia este "Eurocultures" - Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles). Proiectul reunește 13 parteneri de origine geografică și profesională diversă: universități, instituții de formare continuă, organisme de experți, instituții publice, muzee.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani (2012 – 2013). Primul an este consacrat măsurilor pregatitoare pentru transferul platformei educative prin:

Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului propriu-zis de informații și pregătirii formării continue la distanță prin:

Difuzarea in rețelele europene va antrena adeziunea altor organisme specializate și mobilitatea specialliștilor formați, acolo unde există astfel de necesități in țările UE.

Până în prezent au avut loc trei reuniuni de lucru: la Mulhouse (ianuarie), Timișoara (mai) și Veneția (noiembrie). Următoarea reuniune este prevăzută a avea loc la Strasbourg, în luna aprilie 2013, când va avea loc prima etapă de formare a tutorilor.

Parteneri

Informații suplimentare cu privire la FORCOPAR 2 pot fi găsite pe site-ul proiectului: www.forcopar2.net