UAUIMAnunțuriOpțiuni grupe anul 5, Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, 2018-2019

Înscrieri grupe anul 5, Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, 2018-2019

19 septembrie 2018

În perioada 19 septembrie – 25 septembrie 2018 (ora 23:59) se vor transmite electronic (via e-mail) fișele de opțiuni în grupe pentru anul V.

Fișa de opțiuni se poate descărca mai jos:

Transmiterea fișelor de opțiuni se va face la adresa: inscrierian5.sinteza@gmail.com

Fisele de optiuni se vor transmite in format .doc.

Nu se accepta fise de optiuni in format pdf, scanate etc.

În urma transmiterii înscrierii pe e-mail se va genera un răspuns automat.

În cazul în care răspunsul nu este primit este necesară retransmiterea fișei.

Notă:
Opțiunile sunt individuale și nu se acceptă cereri în colectiv.
Studenții care nu-și exprimă opțiunea pentru o grupă sau alta vor fi repartizați din oficiu.
Nu se mai acceptă mutări de la o grupă la alta în timpul anului.

Director departament,
conf.dr.arh. Magdalena STANCULESCU